fbpx

Analýza kme-eri

Objev příčiny svých potíží – na těle, v mysli a psychice – ve 3 krocích – a začni se uzdravovat

Kdo už mě trochu zná, ví, že se vždy zabývám každým člověkem do hloubky. Používám k tomu pohovor s klientem, při kterém společnými silami odhalujeme příčiny jeho potíží. Následně se – opět společně – dohodneme na dalším postupu dle zjištěných skutečností. Tedy následuje masáž, podpora pomocí homeopatických léků, anebo se pokračuje v konzultacích. Dle osobnosti a potřeb klienta.

V současné době jsem začala používat k analýze zdravotního a psychického stavu klienta revoluční přístroj – sondu KME-ERI švýcarské firmy CME SWISS, která danou technologii vynalezla, a používá se na celém světě. Tato sonda měří elektrické pole membrány každé jednotlivé buňky, a tím umožňuje vysledovat zatížené orgány a orgánové skupiny, a postupně dojít až k samotné příčině těchto potíží.

Jaký je postup při použití sondy KME-ERI z hlediska klienta?

Měření probíhá ve 3 jednoduchých krocích – skenování, analýza a kompenzace. Při celé proceduře klient pohodlně sedí na židli. Při skenování drží sondu v ruce pouhých 30s. Poté ho provedu analýzou jeho stavu a společně probereme jednotlivé zjištěné údaje. Následně se domluvíme na tom, co je pro něj důležité řešit. Poté klient opět uchopí sondu do ruky a probíhá kompenzace v trvání max. 28min.

Co je analýza – co je její podstatou a záměrem?

Data získaná měřením při skenování klienta se po přenesení do počítače analyzují pomocí speciálně vyvinutého analytického programu. Tento vyhodnotí, které orgány nebo části psychiky jsou nejvíc zatížené. Současně odhalí možné příčiny tohoto zatížení, což je tím hlavním záměrem měření.

Co se děje při kompenzaci?

Při kompenzaci počítač vysílá přes sondu KME-ERI specifický elektrický signál zpět ke klientovi, kde kompenzuje narušené elektrické pole, které souvisí s daným zatížením. Při kompenzaci se věnujeme především příčinám potíží klienta.

K čemu dochází při skenování?

Jedná se o měření elektrického pole klienta, které je u každého člověka jedinečné, protože prochází neustálými změnami podle aktuálního zdravotního a psychického stavu. Výchozí data skenování přechází do počítače, kde se následně analyzují.

KME ERI vyšetření Brno Líšeň

Jaké potíže se můžou pomocí sondy KME-ERI řešit?

Prakticky jakékoliv – fyzické, psychosomatické a psychické. Nejdůležitější částí je správná analýza s určením příčin potíží. Pokud totiž dojde k narušení výměny informací mezi jednotlivými buňkami, dochází okamžitě k narušení správného fungování tkání a orgánů, včetně celého imunitního systému.

KME-ERI analýza Brno Líšeň

Co může získat klient díky technologii KME-ERI?

Klient se může nechat vyšetřit preventivně, tedy s cílem získat informace o tom, jak funguje jeho imunitní systém a konkrétní orgánové skupiny, případně které potíže kompenzovat, aby byla zachována či znovu nastolena vitalita. Tím, že získá tyto informace včas, má možnost zvrátit negativní vývoj a navrátit se k celkové rovnováze, aniž by onemocněl. A v případě onemocnění má možnost se harmonizovat tak, aby mohl být jeho návrat k plné vitalitě úspěšný.

V neposlední řadě – nemusí trávit hodiny v čekárně, ale objednat se na konkrétní termín, který mu vyhovuje.

Jak dlouho trvá celý proces?

Skenování, analýza, vyhodnocení výsledků, kompenzace a pohovor o dalším vhodném postupu – vše se stihne za hodinu. Pro seznámení se s touto metodou a získání základních informací o svém stavu mám v nabídce také variantu tzv. krátkého skenu. Ten probíhá v rámci 30min.

S kolika sezeními je potřeba počítat?

To se nedá předem odhadnout, záleží to na vážnosti a délce trvání potíží, stejně jako na typu potíží. Už první kompenzace přináší znatelnou úlevu, ale často je potřeba opakovat měření – a to vždy všechny 3 kroky. Současně je důležité, aby se klient řídil doporučeními získanými na základě skenu a analýzy, aby celý proces probíhal rychle a efektivně.

Z hlediska klienta – je nutné, aby on sám udělal ve svém životě nějaké změny pro podporu svého uzdravování?

Samozřejmě. Pokud ho dosavadní životní styl dovedl tam, kde je nyní – tedy řeší buď fyzické nebo psychické potíže, příp. obojí, bude nutné, aby podle výsledných doporučení udělal nějaké změny ve svém životě. Většinou se jedná o drobné úpravy stravy, doplnění chybějících látek v těle, nebo cokoliv jiného, co by přispělo k rychlejšímu průběhu sebe-uzdravování. Na všem se domluvíme společně během sezení.

Jak je možné se objednat?

Objednat se můžete buď na telefonní čísle 774 449 252 (při práci mám vypnuté zvonění, zkuste to prosím za nějakou dobu znovu), anebo emailem na adrese m.todarellova@seznam.cz.