fbpx

Terapie Brno

Terapie I. – analýza ERI + odbloky potíží různého původu

(fyzické, psychické, mentální, emocionální, energetické, duševní, duchovní)

3 hodiny

Co všechno Terapie I. obsahuje a nabízí:

 • důsledná prevence a přesnost informací – pomocí unikátního a velmi citlivého přístroje (podrobnější informace viz Eri), který umí s velkou přesností určit fyzicky a psychicky zatížené orgány a orgánové skupiny a současně vytyčit psychosomatické příčiny, které způsobily dané fyzické zatížení v těle – tím je klient včas informován o tom, jak je na tom s celkovým zdravím a má možnost zvrátit negativní vývoj tak, aby se původní zatížení nevyvinulo časem v onemocnění – a to nápravou dle individuální potřeby

Spolu s klientem projdeme jeho potíže a následně se domluvíme, jakým způsobem budeme provádět nápravu, a ihned se pustíme do práce.

 • Homeopatické vyšetření – klient je pohodlně usazen a spolu procházíme klíčové události jeho života, které souvisí se vzniklými potížemi, při tom dochází k postupnému uvědomování si důležitých souvislostí a příčin. V nápravě pak klientovi pomáhá jednak pro něj vhodný homeopatický lék, a následně další terapie dle potřeby.
 • Bachova terapie – na vyhrocené emoční stavy a náročné prožívání životních situací
 • Emoční uvolňování – proces hledání a nacházení emočních a myšlenkových bloků, které brání spokojenému a komplexnímu životu klienta
 • Ošetření Reiki – vhodné pro zklidnění psychiky klienta a obnovení toku jeho energie, která pak může nastartovat sebeozdravné procesy v těle i na duši

 

Terapie I probíhá dle individuální potřeby a osobnosti každého klienta. Je vždy ušitá jemu na míru tak, aby mu přinesla co největší užitek a posun směrem k celkovému zdraví a vnitřní pohodě. Znamená to, že se nemusí využít všechny výše uvedené postupy, a stejně tak že se mohou využít postupy jiné, zde neuvedené. Podstatou této Terapie I. je to, že trvá 3 hodiny a poskytuje dostatečný prostor k práci na nápravě.

Terapie II. – odbloky potíží různého původu

(- fyzické, psychické, mentální, emocionální, energetické, duševní, duchovní)

2 hodiny

Tato Terapie II. nabízí:

 • Homeopatické vyšetření – klient je pohodlně usazen a spolu procházíme klíčové události jeho života, které souvisí se vzniklými potížemi, při tom dochází k postupnému uvědomování si důležitých souvislostí a příčin. V nápravě pak klientovi pomáhá jednak pro něj vhodný homeopatický lék, a následně další terapie dle potřeby.
 • Bachova terapie – na vyhrocené emoční stavy a náročné prožívání životních situací
 • Emoční uvolňování – proces hledání a nacházení emočních a myšlenkových bloků, které brání spokojenému a komplexnímu životu klienta
 • Ošetření Reiki – vhodné pro zklidnění psychiky klienta a obnovení toku jeho energie, která pak může nastartovat sebeozdravné procesy v těle i na duši

 

Terapie II. je vhodná pro každého, stejně jako Terapie I. – pro obě platí následující výčet některých potíží, které se mohou pomocí uvedených terapií léčit, a situací, při kterých mohou hodně pomoci. Výčet není samozřejmě úplný, slouží pro představu:

 • fyzické bloky v těle
 • bolesti a různé fyzické potíže, disharmonie a nemoci
 • psychická nerovnováha a dlouhodobý stres
 • trauma z minulosti
 • nedostatek energie a nespokojenost v životě
 • touha naplnit svůj potenciál
 • touha znovu nalézt svou cestu a svůj směr
 • nedostatek sebevědomí
 • nerozhodnost v různých životních situacích
 • strachy a úzkosti
 • neuspokojivé vztahy s druhými
 • nespokojenost sám se sebou
 • potlačené emoce
 • neschopnost se vyjádřit, prosadit se
 • touha po poznání sebe sama, své podstaty
 • dlouhodobá únava a vyčerpání
Terapie a masáže Brno

Homeopatická konzultace

1 – 2 hodiny

 • Homeopatie je ucelený holistický léčebný systém, léčí nejen fyzické neduhy, ale zvláště i psychická či emocionální traumata, která každý z nás ve svém životě prožil, ať už se jedná o smrt někoho blízkého, bolestný rozchod, ztrátu zaměstnání, profesní neúspěchy, závislosti, stěhování, neúspěch či nepochopení, nedostatek lásky a náklonnosti jak v dětství, tak v dospělém věku a mnoho dalších.
 • Aby mohl být člověk vyléčen za pomoci homeopatie, je třeba uchopit pravou příčinu vzniku nemoci, protože fyzická nemoc a její projevy jsou pouhým vyjádřením a následkem právě traumatu či bloku na fyzické, emocionální nebo psychické úrovni. Homeopat proto veškerou svou léčbu primárně soustředí na zjištění opravdového původu nemoci, teprve pak může navrhnout řešení a doporučit průběh homeopatické léčby.
 • Homeopatický lék je vybírán pro každého pacienta individuálně, pomocí homeopatického odběru, který sestává z rozhovoru mezi homeopatem a pacientem, a na základě základního homeopatického zákonu o podobnosti, že podobné léčí podobné.
 • Homeopatie umí úspěšně léčit jak akutní, tak chronické projevy nemoci, od bolesti hlavy, chřipky a angíny přes poruchy chování dětí a psychické diagnózy až po život ohrožující nemoci. Léčí úzkosti, strachy, nejistotu, odstraňuje bloky na emocionální a psychické úrovni, pomáhá dosáhnout lepší kvality života. Homeopatie je úspěšná při léčbě dětí, dospělých i zvířat. Velmi se doporučuje také v těhotenství a u hodně malých dětí.
 • Pro mimo brněnské zájemce je možné provést homeopatické vyšetření přes skype nebo messenger.

  Bachova terapie

  + namíchání léčebné kombinace Bachových esencí

  1 – 2 hodiny

  • Většina fyzických nemocí má příčinu v nevyrovnané psychice, negativních emocích a myšlení, proto pokud ovlivníme a vyrovnáme psychiku a mysl, přímo tím napomáháme organismu léčit i fyzické neduhy. Bachovy esence nám také pomáhají žít kvalitnější a plnohodnotnější život, protože harmonizují negativní stavy a zbavují nás vnitřního napětí a úzkosti. Každý z nás prožívá ve svém životě více či méně nepříjemných či dokonce traumatizujících situací a je na nás, jak se s nimi vyrovnáme. Esence nám v tom mohou hodně pomoci.
  • Bachovy esence pokrývají veškeré psychické nevyrovnané stavy, rozbouřené emoce a neklidnou či utrápenou mysl. Mezi jiným léčí nejrůznější strachy a obavy, stavy úzkosti a neklidu, pocity méněcennosti a obavy z neúspěchu, následky šoku po ztrátě nebo neschopnost se rozhodovat v důležitých životních situacích.
  • Pokud máte pocit, že potřebujete harmonizovat svůj psychický a mentální stav, stačí se domluvit na termínu konzultace – obvykle stačí 30 až 60 min., na základě které vám na místě namícháme vaši léčivou kombinaci.

  Reiki ošetření

  30 – 60 minut

  • Reiki je univerzální kosmická energie, která nás obklopuje a vyplňuje celý prostor kolem nás. Tato absolutně čistá energie má harmonizační účinky. Reiki má vlastní inteligenci, to znamená, že proudí právě tam, kde je jí nejvíce potřeba. Není možno ji ´znečistit´ negativní myšlenkou předávajícího, protože se nedá ovlivňovat myslí, ale s reiki se pracuje jen skrze srdce.
  • Terapie reiki je jednoduchá léčebná technika, pro kterou je nutno být zasvěcen mistrem reiki. Já pracuji s reiki již několik let. Je to terapie, která umožňuje harmonizovat místa s nějakými nedostatky nebo naopak přebytky v organismu, ať už se jedná o jeho fyzickou, psychickou či duchovní stránku. Mohu pracovat s klientem přímo na místě tak, že budu klást své ruce, jež se stávají kanálem energie reiki, na nemocná nebo disharmonická místa, anebo můžu pracovat i na dálku.
  • Energie reiki nemůže nikdy ublížit, může jen pomoci. Proto ji můžu jen doporučit

  Výklad karet

  poradenství

  30 – 60 minut, případně dle potřeby

  • Nacházíte-li se v životní situaci, které ne tak docela rozumíte a chcete nahlédnout tzv. ´pod pokličku´, pak je pro vás ideální výklad karet. Karty odhalují různé úrovně dané situace a dovolují nám vidět skryté nebo mlhou opředené souvislosti. Současně mohou navrhnout postup či řešení, jsou tedy velmi konstruktivní.
  • V kartách můžeme číst to, co je teď a tady. Čteme v nich potenciál budoucího vývoje a možnosti cest, kterými se můžete vydat. Ptát se můžete na cokoliv, co vás zajímá – osobní vztahy a jejich vývoj, práce, zdraví, potenciál vašeho života, plán duše, prostě cokoliv, co vás trápí nebo ve vás vzbuzuje touhu a zvědavost.
  • Máte-li nějakou otázku či problém, na který se chcete podívat z jiného úhlu pohledu a tak nalézt řešení, přijďte se poradit s kartami.
  • Pro mimo brněnské zájemce je možné udělat výklad karet přes Skype nebo Messenger.

  Objednejte si termín terapie a masáže