fbpx

Regresní terapie - HAP

Regresní terapie – Hlubinná abreaktivní terapie HAP

Při zpracování následujícího textu jsem se nechala inspirovat nejčastějšími dotazy současných a potenciálních klientů – zájemců o tzv. Regresní terapii, tedy přesněji Hlubinnou abreaktivní terapii. Pokud byste zde nenašli odpovědi na své otázky a potřebovali jakékoliv upřesnění, neváhejte mě kontaktovat nejlépe emailem nebo pomocí formuláře viz https://uzdravujise.cz/kontakt/.

Co to je Regresní terapie?

 • Regresní terapie je účinná metoda psychoterapie založená na hledání a zpracovávání minulých traumat, které jsou příčinou současných potíží.

Jaké potíže se mohou HAP terapií řešit?

 • Potíže jakékoliv fyzické, psychické, mentální i duchovní povahy – které vznikly jako následek traumatu prožitého v minulosti – a to kdykoliv na časové ose od současnosti zpět do minulosti (= regrese)

Co konkrétně se dá řešit regresí?

 • Kompletní výčet potíží zde nelze z pochopitelných důvodů uvést, protože by jich spousta byla opomenuta, ale pro představu uvedu aspoň některé – psychosomatické potíže, chronické bolesti (hlavy, zad, končetin, trávicí potíže, atd.), dlouhodobá únava, ztráta vitality, poruchy spánku, nervozita, strachy a fobie, úzkosti, poruchy příjmu potravy a nadváha, vztahové problémy, nízká sebedůvěra, poúrazové a pooperační stavy, atd.

Je k tomu nutná hypnóza?

 • V žádném případě. Regresní terapie probíhá při plném vědomí. Klient sedí pohodlně v křesle a terapeut ho provází terapií svým hlasem.

Co když si na nic nevzpomenu?

 • Na nic si nemusíte vzpomínat. Budeme pracovat s asociacemi, a to, aby terapie zdárně probíhala, je úkolem terapeuta. Klient k tomu nepotřebuji nic.

Dostanu se do minulých životů?

 • Je to určitě možné a velmi časté. Při terapii se začíná od současnosti a pokračuje se směrem zpět v čase do případných událostí, kdy vzniklo dané trauma. Někdy stačí projít pár událostí z tohoto života, jindy se může jít až do prenatálního období či do minulých životů.

Musím věřit v minulé životy?

 • Není to nutné a nikoho o jejich existenci nebudu přesvědčovat. Cílem regresní terapie není dokazovat existenci minulých životů, cílem je znatelná úleva od bolesti – fyzické či psychické. Při terapii se využívá principů asociace a ty fungují stále.

Jak si můžu vybavit minulost?

 • Terapie využívá principů asociačních procesů a paměti. V paměti člověka jsou uloženy veškeré události jeho života – od prvopočátků až po současnost. Velmi často nejsou tyto události ve vědomé paměti, tedy člověk si jich není vědom. Nemůže si na ně tedy vzpomenout. Pomocí asociace se mu ale vybaví daná událost, při které vzniklo trauma, a má možnost jí procházet.

Co se děje s nezpracovanými traumaty?

 • Jak už je uvedeno výše, asociace funguje pořád, a to nejen při regresní terapii, ale i v životě. Znamená to, že pokud nějaké trauma nebylo zpracováno a vyřešeno, provází jeho následky člověka po celý život. Jeho trauma totiž bude restimulováno (znovu oživeno) jakýmkoliv odpovídajícím podnětem. Dokud není nalezena příčina potíží a není zpracována při terapeutickém sezení, není možné, aby se člověk vyhnul restimulacím této příčiny.

Dají se pomocí regrese řešit potíže u dětí nebo zvířat?

 • Samozřejmě dají. U obou se postupuje přes médium, kterým bývá rodič nebo páneček zvířete.

Kdy je vhodná terapie přes médium?

 • Kdykoliv, kdy klient sám není schopen podstoupit terapii přímo – velmi staří lidé, pro které by terapie mohla být náročná, lidé v kómatu, děti, zvířata, nebo jen lidé, kteří mají blok, ale souhlasí s tím, že se budou řešit jejich potíže přes domluvené médium. 

 Jak dlouho trvá sezení?

 • Obvykle 2 hodiny, to je minimum, se kterým je nutno počítat. Ale není ani výjimkou delší sezení. Vše záleží na tom, kolik událostí spojených s daným problémem se na časové ose nachází a také na tom, jak rychle klient postupuje. Žádné sezení není možné přerušit, aniž by se zpracoval celý řetězec událostí související s problémem. Jinak by stále docházelo k restimulaci potíží.

 Kolik sezení je dobré podstoupit?

 • To je individuální. Čím více potíží a traumat, tím delší terapie. Současně to záleží na klientovi, tempo si určuje on sám. Většinou je možné odhadnout délku terapie na první schůzce, při které se domluvíme na tom, který problém/y budeme řešit a po prvním sezení, kdy získám představu o tom, jak se s klientem bude pracovat.

 Jak často bych měl docházet na sezení?

 • I to je individuální – dle potřeb a záměru klienta. Někdo, kdo je odhodlaný vyřešit jednou provždy svůj problém anebo je jeho problém hodně akutní, bude docházet jednou týdně, a jiný třeba jednou za měsíc. Na tom všem se domluvíme při prvním setkání.

 Je odstranění traumatu trvalé?

 • Pokud projdeme veškeré události v minulosti, ať blízké či vzdálenější, které souvisí s daným problémem, a pokud zpracujeme příčiny potíží, nebudou se v životě klienta už dále restimulovat a nebude na ně tedy reagovat, resp. bude reagovat neutrálně – v tom okamžiku může být regrese považována za zdárně ukončenou.

 Jak bude probíhat naše první setkání?

 • Při první schůzce se domluvíme na problému, který budeme řešit. Domluvíme se také na počtu sezení a intervaly mezi nimi (dle potřeb klienta). Pokud se na tom předem domluvíme, můžeme ihned začít s terapeutickým sezením.

 Nejsem z Brna, je možno pracovat i na dálku?

 • S mimobrněnskými klienty pracuji běžně i v jiných terapiích (viz https://uzdravujise.cz/) přes Skype. Terapie přes Skype není nijak méně hodnotná, ani méně účinná.

 Jak se mohu objednat na Regresní terapii?

 • Nejlépe emailem (viz: Kontakt)– při práci si vypínám mobil, abychom nebyli s klientem rušeni. V emailu můžete popsat své potíže, klidně i detailně – poštu kontroluji každý den, můžete tedy očekávat mou reakci ještě týž den, max. den následující.

Objednejte si termín terapie a masáže